Locaties

Informatie en aanmelden voor ondernemers en
relaties voor de speciale informatiebijeenkomst
"OOG VOOR VERBORGEN TALENT"
dinsdag 31 maart 17:30 uur
klik HIER

 

Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Om onderwijs te volgen binnen de Prof. Leo Kanner Onderwijsgroep is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.


Drie van de vestigingen zijn uitsluitend bestemd voor leerlingen met een autismespectrumstoornis:

  • Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)
  • Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)
  • Leo Kannercollege (VSO, Leiden)

De andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met meer uiteenlopende gedrags- en/of psychiatrische problematiek:

  • Parachute (SO, Zoetermeer)
  • PC Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)
  •    

De lesplaats ESB Curium-LUMC biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn voor dagklinische of klinische behandeling in Kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC.