Locaties

Prof. Dr. Leo Kanner
Onderwijsgroep

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Om onderwijs te volgen binnen de Prof. Leo Kanner Onderwijsgroep is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.


Drie van de vestigingen zijn uitsluitend bestemd voor leerlingen met een autismespectrumstoornis:

  • Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)
  • Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)
  • Leo Kannercollege (VSO, Leiden)

De andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met meer uiteenlopende gedrags- en/of psychiatrische problematiek:

  • Parachute (SO, Zoetermeer)
  • PC Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)

De lesplaats ESB Curium-LUMC biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn voor dagklinische of klinische behandeling in Kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC.

AED

De Leo Kanner Onderwijsgroep is lid van de coöperatieve vereniging Ambulante Educatieve Dienst (AED). Deze organisatie verleent ambulante onderwijskundige diensten aan het reguliere onderwijs. Zie verder AED Leiden.

45 jaar Prof. Dr. Leo Kanner

Klik hier om het overzicht van 45 jaar
Leo Kannerschool tot Leo Kanner Onderwijsgroep te lezen.