Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties


Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de praktijkgerichte leerweg of de basis/kaderberoepsgerichte leerweg volgen.

Kennismaken

Rondleiding door de school

Aanbod

Leerwegen

Veilig, gestructureerd, overzichtelijk

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuur en overzichtelijkheid staan centraal in de aanpak. Op een reguliere middelbare school wisselen de leerlingen vaak ieder uur van lokaal en van leerkracht. De leerlingen van de Leo Kannerschool hebben een vaste groep met maximaal 12 leerlingen, een vast lokaal en een vaste groepsleerkracht. Voor de praktijklessen zijn vakdocenten aanwezig.

Zelfstandigheid

De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven. Om dit te bereiken oefenen we middels theoretische en praktische vakken en arbeidstoeleiding met vaardigheden op het gebied van werken, sociale omgang, vrije tijd en wonen. Soms leidt dit tot het behalen van een staatsexamen/IVIO-certificaten.