Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

De Leo Kannerschool is van 14 juli 2018 tot en met 26 augustus 2018 gesloten wegens de zomervakantie. Vanaf maandag 27 augustus 2018 zijn de schooldeuren weer open.

Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de praktijkgerichte leerroute of de basis/kaderberoepsgerichte leerroute volgen.

Schooljaar 2018-2019

De lestijden en het rooster vakantie- en studiedagen en kalender 2018-2019 zijn gepubliceerd op de website: https://www.leokanner.nl/Locaties/Leo-Kannerschool-VSO/Kalender

Informatie-, ouder-, en thema-avonden 2018-2019 

Na de zomervakantie zijn direct in de eerste week de informatie avonden. Beide avonden starten om 19:30 uur in de aula van het hoofdgebouw. De informatieavond voor leerjaar 1 en 2 is op woensdag 29 augustus 2018. De informatieavond voor leerjaar 3, 4, AT en Entree is op donderdag 30 augustus 2018.

Programma: 19:30 uur	:	Inloop met koffie en thee  19:45 uur	:	Welkomstwoord 20:00 uur	:	Informatie in de klas 21:00 uur	:	Hapje en drankje in de aula met de leerkrachten, bouwcoördinatoren en leden van de klankbordgroepProgramma: 19:30 uur	:	Inloop met koffie en thee  19:45 uur	:	Welkomstwoord 20:00 uur	:	Informatie in de klas 21:00 uur	:	Hapje en drankje in de aula met de leerkrachten, bouwcoördinatoren en leden van de klankbordgroep

Kennismaken

Rondleiding door de school (film opgenomen in schooljaar 2016-2017)

Aanbod

Uitleg Leerroutes

Schooljaar 2018-2019

De lestijden en het rooster vakantie- en studiedagen en kalender 2018-2019 zijn gepubliceerd op de website: https://www.leokanner.nl/Locaties/Leo-Kannerschool-VSO/Kalender
Restaurant

Rondleiding en uitleg Restaurant (film opgenomen in schooljaar 2016-2017)

Veilig, gestructureerd, overzichtelijk

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuur en overzichtelijkheid staan centraal in de aanpak. Op een reguliere middelbare school wisselen de leerlingen vaak ieder uur van lokaal en van leerkracht. De leerlingen van de Leo Kannerschool hebben een vaste groep met maximaal 12 leerlingen, een vast lokaal en een vaste groepsleerkracht. Voor de praktijklessen zijn vakdocenten aanwezig. De klaslokalen zijn op dezelfde manier ingericht wat zorgt voor uniformiteit. De aanpak die het gehele personeel hanteert komt voort uit hun kennis over autisme. Naast het uniforme beleid gericht op autisme, wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het individu. Autisme is niet voor iedereen gelijk.

Zelfstandigheid

De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven. Om dit te bereiken oefenen we middels theoretische en praktische vakken en arbeidstoeleiding met vaardigheden op het gebied van werken, sociale omgang, vrije tijd en wonen.