Leo Kannercollege (VSO)
Leo Kannercollege (VSO)
Locaties

Leo Kannercollege, VSO Leiden

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Wij bieden drie leerwegen aan: vmbo-tl, havo en vwo. In principe wordt elke leerweg via staatsexamens afgesloten met een diploma of met certificaten.

In 2012-13 zijn 46 leerlingen opgegaan voor hun eindexamen. Dit zijn de slagingspercentages:
vmbo-tl -> 14 van de 15 kandidaten geslaagd = 93%
havo -> 18 van de 19 kandidaten geslaagd = 95%
vwo -> 11 van de 12 kandidaten geslaagd = 92%

Hier een greep uit de vervolgstudies die onze geslaagden kozen: Leidse Instrumentmakerschool, Mechatronica aan ROC Leiden, Bio-informatica en Hoger Laboratorium Onderwijs aan de Hogeschool Leiden, Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam en Econometrie aan de Erasmus Universiteit.

In het jaarverslag 2012-13 vindt u een overzicht van wat er afgelopen schooljaar nog meer is gebeurd. Informatie over schooljaar 2013-2014 vindt u in onze schoolgids 2013-14 en in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school. Aanvullend op de schoolgids is er voor de bovenbouw een handboek gemaakt. In dit handboek (vmbo-tl en havo-vwo) vindt u meer informatie over de examens en de examenvakken.

Mededelingen

Vierde toetsweek en rapportdag
Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 april 2014 vindt de vierde toetsweek plaats voor de niet-examenklassen. De examenklassen zijn dan bezig met examentraining. Hun Centraal Schriftelijk Examen (CSE) begint op maandag 12 mei. De toetsroosters voor de niet-examenklassen zijn samen met deze brief aan de leerlingen meegegeven. U kunt ze digitaal oproepen via onze schoolwebsite. Daar staan sinds kort ook filmpjes van oud-leerlingen die vertellen over hun schooltijd op het Leo Kannercollege.
Lees meer >>

Naar Verhalen van leerlingen >>
_____________________________________________________________________
Leo Kanner Collegetour
Op donderdag 17 april is er voor de leerlingen vanaf de 3 hv-klassen een unieke Leo Kanner Collegetour georganiseerd. Drie gastsprekers zullen de dag vullen met presentaties over verschillende interessante onderwerpen binnen het thema The Sky is the Limit.

_____________________________________________________________________
Lesdagen examenkandidaten
De meivakantie komt snel dichterbij en daarmee ook de schriftelijke examens. In deze brief geven wij u een overzicht van de komende periode.
Lees verder >>