Leo Kannercollege (VSO)
Leo Kannercollege (VSO)
Locaties

Leo Kannercollege, VSO Leiden

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Wij bieden drie leerwegen aan: vmbo-tl, havo en vwo. In principe wordt elke leerweg via staatsexamens afgesloten met een diploma of met certificaten.

In 2013-14 zijn 57 leerlingen opgegaan voor hun eindexamen. Dit zijn de resultaten:
vmbo-tl -> 26 van de 28 kandidaten geslaagd
havo -> 17 van de 18 kandidaten geslaagd
vwo -> 11 van de 11 kandidaten geslaagd

Hier een greep uit de vervolgstudies die onze geslaagden kozen: Leidse Instrumentmakerschool, Mechatronica aan ROC Leiden, Bio-informatica en Hoger Laboratorium Onderwijs aan de Hogeschool Leiden, Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam en Econometrie aan de Erasmus Universiteit.

In het jaarverslag 2012-13 vindt u een overzicht van wat er afgelopen schooljaar nog meer is gebeurd. Informatie over schooljaar 2014-2015 vindt u in onze schoolgids 2014-15 en in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school. Aanvullend op de schoolgids is er voor de bovenbouw een handboek gemaakt. In dit handboek (vmbo-tl en havo-vwo) vindt u meer informatie over de examens en de examenvakken.

Op de pagina Leerlingen aan het woord staan videofragmenten van (oud-)leerlingen over hun ervaringen op school. Meer verhalen van leerlingen zijn te zien in de film KANS. Deze kan met behulp van een bestelformulier op de volgende pagina besteld worden.

Mededelingen

Beste ouders en verzorgers,

Vandaag is de eerste lesdag van schooljaar 2014-15. Alle leerlingen hebben hun rooster mee naar huis gekregen. De roosters worden binnenkort ook per klas gepubliceerd op onze schoolwebsite www.leokanner.nl.

Op dinsdag 9 september 2014 om 19.30 organiseren we de eerste ouderavond van dit schooljaar. De groepsleerkracht of mentor ontvangt jullie in het klaslokaal van jullie kind om algemene informatie te geven over het leerjaar en de klas. De avond leent zich minder voor het stellen van vragen over individuele leerlingen. Hiervoor is het handiger de groepsleerkracht of mentor even te mailen of te bellen.
Lees verder >>