PC Hooftcollege (VSO)
PC Hooftcollege VSO
Locaties

P.C. Hooftcollege, VSO Leiderdorp

Het P.C. Hooftcollege in Leiderdorp verzorgt onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische stoornissen in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de basis- en kader- beroepsgerichte leerweg van het vmbo volgen of de de theoretische leerweg VMBO TL. Daarnaast is het mogelijk dat de leerlingen een AKA-opleiding volgen. Dit is een MBO niveau 1 opleiding.

Structuur als voorwaarde

Ons onderwijs is afgestemd op de speciale zorgbehoeften van leerlingen met een gedrags- of psychiatrische stoornis. De leerlingen worden in het leerproces belemmerd door hun moeilijk stuurbare gedrag. Zij hebben baat bij veiligheid, voorspelbaarheid en een duidelijke structuur. Om dit te realiseren zijn de klassen op het P.C. Hooftcollege klein en hebben de leerlingen vaste docenten. Heldere regels en duidelijke afspraken staan centraal in onze aanpak.

Sociaal-emotioneel

Wij dragen zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. Door onderling respect te tonen, het zelfvertrouwen te stimuleren en positief te bevestigen krijgen de leerlingen de mogelijkheid meer vertrouwen in zichzelf en de ander te ontwikkelen. Zo leren ze ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verschillende trainingen.
 

P.C. Hooftcollege VSO
Touwbaan 42a
2352 CZ Leiderdorp

Tel: 071-5814566

De locatiedirecteur is Mevr. M. Baartman:
m.baartman@leokanner.nl

Beste examenkandidaten en ouders,

Wij gaan er niet van uit dat er op onze school examens zijn gemaakt met voorkennis van de examenopgaven, maar voor alle examenkandidaten in Nederland, dus ook voor de leerlingen van het Leo Kanner PCHooftcollege, geldt de ‘inkeerregeling’. Leerlingen die met voorkennis van de examenopgaven het examen hebben gemaakt, kunnen zich tot en met vrijdag 14 juni 2013 (voor 18 uur) melden bij hun directeur. Dit kan ook per mail! Deze leerlingen mogen dan bij hoge uitzondering hun examen overdoen.

Met vriendelijke groet,
Marion Baartman

Van de website van de onderwijsinspectie:
“Inkeerregeling"