Locaties

Prof. Dr. Leo Kanner
Onderwijsgroep
50 jaar!

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een speciale lesplek. Om onderwijs te volgen binnen de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Drie van de locaties zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis:

  • Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)
  • Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)
  • Leo Kannercollege (VSO, Leiden)

De andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met een meer uiteenlopende ondersteuningsvraag:

  • Leo Kanner De Musketier (Zoetermeer)
  • PC Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)

De lesplaats ESB Curium-LUMC biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn voor dagklinische of klinische behandeling in kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC.

AED

De Leo Kanner Onderwijsgroep is lid van de coöperatieve vereniging Ambulante Educatieve Dienst (AED). Deze organisatie verleent ambulante onderwijskundige diensten aan het reguliere onderwijs.
De Leo kanner Onderwijsgroep heeft de eigen ambulante advisering ondergebracht bij de AED en werkt daarmee nauw samen.
Hier kunt u meer lezen waar de dienst voor staat.

Zie verder AED Leiden.

45 jaar Prof. Dr. Leo Kanner

Klik hier om het overzicht van 45 jaar
Leo Kannerschool tot Leo Kanner Onderwijsgroep te lezen.