Locaties

Contact

Algemeen
Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Elisabethhof 21
2353 EW  Leiderdorp
Postbus:
Rietschans 68 – PB 8558
2352 BB  Leiderdorp
tel 071 - 515 05 99
fax 071 - 517 38 61
administratie@leokanner.nl

Prof. Dr. Leo Kannerschool SO
Endegeesterstraatweg 26
2342 AK Oegstgeest
Tel: 071 - 515 08 44
Locatiedirecteur: Paul van der Vijver
p.vandervijver@leokanner.nl

Prof. Dr. Leo Kannerschool VSO
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 - 519 02 33
Locatiedirecteur: Douwe Splinter
d.splinter@leokanner.nl

Prof. Dr. Leo Kannercollege
VMBO T/ HAVO/ VWO
César Franckstraat 9
2324 JM Leiden
Tel: 071 - 523 72 37
Locatiedirecteur: Rick van het Maalpad
r.vanhetmaalpad@leokanner.nl

P.C. Hooftcollege Leiderdorp
Touwbaan 42a
2352 CZ Leiderdorp
tel 071 - 581 45 66
Locatiedirecteur: Ben Kottenhagen
b.kottenhagen@leokanner.nl

Leo Kanner De Musketier
Bokkenweide 1-2
2727 GN Zoetermeer
Tel: 079 - 316 10 70
Locatiedirecteur: Peter van den Oever
p.vandenoever@leokanner.nl

ESB Curium - LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
tel 071 - 888 78 19
Onderwijsmanager: Berna Dubelaar
B.M.W.Dubelaar@curium.nl

Voor vragen van algemene aard kunt u terecht bij de centrale administratie:

Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Elisabethhof 21
2353 EW  Leiderdorp
Tel: 071 - 515 05 99
administratie@leokanner.nl

Dhr. R. Timmer voorzitter CvB
r.timmer@leokanner.nl

Dhr. S. Verheul lid CvB
s.verheul@leokanner.nl

Indienen facturen

Facturen voor aan de Leo Kanner Onderwijsgroep verleende diensten of geleverde producten dient u voor een snelle verwerking altijd per mail te sturen aan:
facturen30968@ohm.nl
U
dient de factuur aan te leveren in PDF – format.
Verder dienen op de factuur te zijn vermeld:
- Factuuradres
- Naam van de school, de contactpersoon of het bedrijfsonderdeel binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep waarmee de  factuur verband houdt
- Gegevens van de leverancier (NAW, BTW nummer, KvK, Bankrekening)

Via deze weg komt uw factuur op de juiste plek binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep terecht, en doorloopt deze de juiste controles, zodat vervolgens tijdige betaling kan plaatsvinden.

Contactformulier

Heeft u een vraag, maak dan gebruik van ons contactformulier.