Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

leo kanner De MUSKETIER,
Zoetermeer

Leo Kanner De Musketier is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Wij verzorgen onderwijs en onderwijszorg aan leerlingen met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische stoornissen in de basisschoolleeftijd.

Veiligheid en Structuur

Ons onderwijs is afgestemd op de speciale zorgbehoeften van jonge leerlingen met een gedrags-of psychiatrische stoornis. Onze  leerlingen hebben een onderwijsbelemmering en hebben veel behoefte aan duidelijkheid, structuur en veiligheid. Daarom streven wij naar een sterk steunend pedagogisch klimaat. De groepen zijn klein en er is een duidelijke, voorspelbare, vaste structuur waarbij rekening gehouden wordt met de individuele behoeften van de kinderen.

(Zelf) vertrouwen

Door begrip te hebben en te tonen, door een positieve benadering, door duidelijk en voorspelbaar te zijn, door veel positieve bevestiging proberen wij het vertrouwen en het zelfvertrouwen van de kinderen te versterken. Hierdoor is het ook mogelijk dat ze leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.

Leo Kanner De Musketier
Bokkenweide 1-3
2727 GN Zoetermeer
Tel: 079 - 3161070

De locatiedirecteur is Peter van den Oever:
p.vandenoever@leokanner.nl