Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

Informatie

Voor wie meer wil weten over autisme en gerelateerde onderwerpen bevat deze sectie extra informatie en gegevens over relevante instanties.

Instanties

Hier vindt u gegevens over instanties die een rol kunnen spelen in de begeleiding of waar verdere informatie over gedrags- en/of psychiatrische stoornissen beschikbaar is.

Autisme Informatie Centrum (pdf)

Autismecafé (pdf)

LaSoos (pdf)MEE

Den Haag

Torenstraat 172

2513 BW Den Haag
Tel. 070 – 3123123

Onderwijsadvies
Van Beekstraat 62
2722 BC Zoetermeer
Tel. 079 – 3295600

Onderwijsinspectie
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel. 088-669 6000

Ouderverenigingen (pdf)

PAS (pdf)

Stichting Vrije Tijd en Vorming (pdf)

Autipas (pdf)

Kind pakket voor ouders met minder geld

Ouders met minder geld kunnen een pakket aanvragen voor b.v. voetbalschoenen, muziekles of huiswerkbegeleiding, klik hier voor meer info.

Handvatten

Bij de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme komt soms veel kijken. Hier treft u handvatten en hulpmiddelen die u mogelijk kunnen ondersteunen in de omgang met en zorg voor een kind of jongere met autisme.
 

Autipas (pdf)

Seksuele voorlichting (pdf)

Voorbeeld spreekbeurt Autisme (pdf)

Tips met betrekking tot vrije tijd (pdf)