Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

Literatuur

Boeken: Algemeen stoornissen

Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Uitg. Swets & Zeitlinger. ISBN 90 265 1672 X.

Baard, Monique, Elst, Desirée van der,. (2005). Ongewild lastig. Inzicht in veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Uitg. Pica. ISBN 90 776 7106 4.

Baard, Monique, Elst, Desirée van der, Leijenhorst, Mieke van,. (2006). Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie. Inzicht in veel voorkomende (ontwikkelings)stoornissen. Uitg. Pica.
ISBN 90 776 7111 0.

Bruijn-Wanrooij, Colette de. (2005). Geef me de vijf. ISBN 90 7512 964 5.

Bruijn-Wanrooij, Colette de. (2006). Wat wijzer voor de vrije tijd. Bestellen www.autistisch-spectrum.nl

Bohemen. J. van. (2000). Kinderen van de Kannerschool. Tirion uitgevers.
ISBN 90 4390 080 X.

Clercq, H. (1999). Mama, is dit een mens of een beest? Over autisme. Uitg. Houtekiet. ISBN 90 5240 511 5.

Clercq, H. (2005). Autisme van binnen uit. Een praktische gids. Uitg. Houtekiet. ISBN 90 5240 8432.

Delfos, M.F. (2001). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Uitg. SWP. ISBN 90 666 53 841.

Delfos, M.F. (2006). Leven met autisme. Houten. ISBN 90 313 4821 X.

Delfos, M.F.(2004). Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden.
Uitgeverij SWP. ISBN 90 666 5482 1.

Fenega. M. ( 1993). Autistische kinderen op school. Uitgave paedologisch instituut Amsterdam Duivendrecht. Aldaar verkrijgbaar.

Frith, U. (1996). Autisme. Sleutel tot het raadsel. Antwerpen Baarn. Hadewijch. ISBN 90 524 0353 8.

Gillberg, C., Peeters, T. (2003). Autisme medisch en educatief. Uitg. Houtekiet. ISBN 90 5240 7134.

Haddon, Mark, (2003) Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Uitg. contact. ISBN 90 254 1647 0.

LNA. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. Bestellen bij het KPC. E-mail: verkoop@kpcgroep.nl

LNA. (2003). Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs. Een praktische gids voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren. Bestellen bij WEC-Raad / LNA postbus 222, 3500 AE Utrecht E-mail: info@landelijknetwerkautisme.nl

Lieshout, T. (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Uitg. Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 3727 7.

Mulders, M.A.H.,Hansen, M.A.T. & Roosen, C.J.A. (1997). Autisme: aanpassen en veranderen. Handboek voor de ambulante praktijk. Uitg. Van Gorkum. ISBN 90 232 2878 2.

Myles, Brenda e.a. (2006). Verborgen regels. Uitg. Pica. ISBN 90 776 7100 5.

Nothbohm, E (2006). 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme. Uitg. Pica. ISBN 60 776 7113 7.

Paternotte A. (1999). Waarom doe je zo?. Bilthoven. Landelijke vereniging Balans. ISBN 90 800 3169 0.

Peeters,T. (1994). Autisme van begrijpen tot begeleiden. Uitg. Hadewijch. ISBN 90 5240 230 2.

Peeters,T. & Quak, G.(2002). Het aspergersyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Uitg. Garant. ISBN 90 441 1281 3.

Sabin, Ellen. (2006). Weet jij wat autisme is? Pica. ISBN 90 7767 110 2.

Sainsbury, Clare (2004). Marsmannetje op school. Over schoolkinderen met het Aspergersyndroom. Uitg. Houtekiet ISBN 90 5240 7827.

Veen, L. van der, Serra, M. Hoofdakker, B.J. van den & Minderaa, R.B. (2002). Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDD NOS en ADHD. Uitg. Van Gorcum. ISBN 90 232 3495 2.

Velde, Caroline van der. (2004). Oudergids autisme. Een praktische handleiding sociale vaardigheden. Uitg. Nieuwezijds. ISBN 90 571 2184 0.

Vermeulen, P. (1996). Dit is de titel. Over autistisch denken. Berchem. EPO. ISBN 90 644 5123 0.

Vermeulen, P. (1997). Een gesloten boek. Autisme en emoties. Uitg. EPO. ISBN 90 334 4748 7.

Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt. Uitg. EPO. ISBN 90 644 5127 3.

Vermeulen, P. (2000) …!? Autisme en communicatie. Berchem. Uitg. EPO.
ISBN 90 644 5221 0.

Vermeulen, P. (1999). Communicatie is de kunst van verkeerd begrijpen.
Uitg. EPO. ISBN: 90 804 280 6 X.

Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit. De onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen. Uitg. EPO. ISBN 90 644 5261 X.

Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Uitg. EPO. ISBN 90 6445 289 X.

Vermeulen, P & Vermeulen M.H. (2006). Mijn kind heeft autisme. Uitg. Terra – Lannoo. ISBN 90 209 6632 4.

Wieken, Ginette. (2003). De Dinoman en het muziekmeisje. Uitg. Nieuwezijds. ISBN 90 571 2177 8.

Wing, L. (2000). Leven met uw autistisch kind. Een gids voor ouders en begeleiders. Uitg. Swets & Zeitlinger. ISBN 90 265 1565.

Williams & Wright (2005) Hulpgids autisme. Praktische strategieen voor ouders en begeleiders. Uitg. Nieuwezijds. ISBN 90 5712 2081.

Zeevalking, Mia. (2000). Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden.
Uitg. Bon Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 2845 6.

Kinderboeken

Delfos, M. (2001). Ze vinden me druk. Over drukke kinderen en ADHD. Amsterdam.
ISBN 978 90 8560 502 7.

Delfos, M. (2003). De wereld van Luuk. Over autisme. Bussum.
ISBN 90 7745 504 3.

Delfos, M. (2008). Aletta en de giraf. Van gewoon naar speciaal of buitengewoon onderwijs.

ISBN 978 90 8560 533 1

Janssen,K. (1994). Mijn broer is een orkaan. Uitg. Davidsfonds Infodok. ISBN 90 6565 660 X.

Leguijt, G. (1999). Heibel in mijn hoofd. Uitg. Callenbach. ISBN 90 2661 0211.
Prins, G. (2002). Iets geks in je hoofd. Uitg. Boon. ISBN 90 7591 322 2.

Vriens, J.(1996). Ga jij maar naar de gang. Houten. ISBN 90 2699 637 3.
 

Boeken: Psychoeducatie

Aarons, M., Gittens, T. (2000). Autisme. Werkboek sociale vaardigheden. Leuven Leusden. Acco. ISBN 90 334 4529 8.

Douma, Yvonne (2000). Ben jij anders?
Een voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD en/of PDD-NOS
leeftijd: 8-13 jaar. ISBN 90 80498 19.

Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal. Uitg. EPO. ISBN 90 6445 369 1.
 

Boeken: seksuele voorlichting

Delfos, Martine.

Elk onderwerp heeft een eigen boekje
Overal te koop. ISBN 90 7556 433 3
Kop en staart. ISBN 90 7556 408 2
Een vrolijke drukte. ISBN 90 7745 511 6
Alles erop en eraan. ISBN 90 7556 411 2
Dat heb je van mij. ISBN 90 7556 412 0
Dat nare gevoel. ISBN 90 7556 426 0
Zin in jezelf. ISBN 90 7556 425 2
De dicht bij je bed show. ISBN 90 7556 434 1
Dat heb je van mij. ISBN 90 7556 421 0
Zoek de verschillen. ISBN 90 7556 456 2
Vrijen kun je leren. ISBN 90 7745 503 5

Gerland, C. (2006). Autisme, relaties en seksualiteit. ISBN 90 5240 872 6.

Hellemans, H., Vermeulen, P., Conix, G., Lameillieure, L. de., seks@autisme.kom . Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1. EPO. ISBN90 6445 430 2

Hénault, Isabelle. (2006). Aspergersyndroom & seksualiteit in adolescentie en volwassenheid. Nieuwezijds. ISBN 90 571 2210 3.

Links

Autisme Informatiecentrum
Het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme, onderdeel van de NVA.

 

Balans
Een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrag- en
leerproblemen.

De Buitenwereld
Gespecialiseerde opvang na schooltijd, onder meer gevestigd in het gebouw van De Parachute.

De Jutters
Een centrum voor jeugd-GGZ in de regio Haaglanden, dat zich richt op kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers) van 0 tot en met 22 jaar met psychische / psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen.

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
Vanuit verschillende centra biedt Rivierduinen hulp aan kinderen en jongeren met psychische klachten van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers.

Landelijk Netwerk Autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

Stichting Jeugdformaat
Een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden waar de Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep mee samenwerkt voor de realisatie van de zorg op De Parachute.

REC West
Een samenwerkingsverband tussen een aantal scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en ambulante diensten in Zuid-Holland. REC West heeft een Commissie voor Indicatiestelling, die beslist over de afgifte van de cluster IV-indicatie.