Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

ONS ONDERWIJS

Leo Kanner De Musketier is in de eerste plaats een school. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de leerstof zoals die ook op andere scholen wordt aangeboden. Wij doen dat in kleinere groepen, met individuele instructie en groepsinstructies, met aan de kinderen aangepast werk en met aan de kinderen aangepaste eisen en binnen vaste structuren.

Alle schoolvakken komen bij ons aan de orde, maar indien nodig wordt het tempo, de hoeveelheid en de intensiteit aangepast.

Heel belangrijk zijn ook de emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden. Hier wordt de hele dag aan gewerkt en hier worden de kinderen de hele dag mee geholpen. Veel oefenen en veel positieve bevestiging. Het is verweven is alles wat we doen.

Begeleiding

We proberen de kinderen intensief te begeleiden, zowel gedragsmatig, sociaal-emotioneel als cognitief. Hiervoor hebben de leerkrachten ondersteuning van onderwijsassistenten, een onderwijskundig begeleider, een orthopedagoog en bieden we mogelijkheden voor diverse therapieën. De kinderen kunnen ook stage lopen bij verschillende disciplines binnen de school. Voor extra ondersteuning maken we ook gebruik van vrijwilligers en externe organisaties.

Zorgstructuur

Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de richtlijn van de begeleiding voor dat schooljaar voor de individuele leerling staat beschreven. Twee maal per jaar bespreekt een multidisciplinair team, waarvan de Commissie van Begeleiding deel uitmaakt, tijdens de leerlingbespreking de ontwikkeling van iedere leerling. Gedurende het hele jaar heeft de Commissie van Begeleiding bovendien een wekelijks overleg. Hier wordt besproken of en welke ondersteuning nodig is. Als er specifieke ondersteuning of een specifieke aanpak nodig is, wordt in overleg met de ouders een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Klik hier om het SOP van Leo Kanner De Musketier te downloaden

Onderwijsconcept

Klik hier om het onderwijs concept te downloaden