Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

OUDERS


Klankbordgroep

Hoi ik ben Deborah Havik en moeder van Noud.
Samen met 5 andere ouders van Leo Kanner De Musketier vorm ik de klankbordgroep.
De klankbordgroep is een sparringspartner voor de directeur met betrekking tot de gang van zaken op de school. Tijdens de klankbordvergaderingen denken en kijken wij mee tijdens het ontwikkelen van de schoolgids, de jaarkalender, het meerjarenplan, de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, maar bespreken wij ook ideeen of problemen die wij als ouders ter oren krijgen op bijvoorbeeld het schoolplein. Naast de ouders nemen ook de bouwcoordinator en de directeur deel aan de groep.
Sinds september 2017 ben ik naast de voorzitter van de klankbordgroep ook lid van de medezeggenschapsraad. Dit heeft als voordeel dat er een mooie verbinding bestaat tussen de school, de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep is er vorig jaar ook gestart met een beginnende ouderraad. De ouderraad op Leo Kanner De Musketier is een steeds wisselende raad. De ouderraad organiseert zo nu en dan knutselochtenden, informatiebijeenkomsten met onderwerpen waar ouders behoefte aan hebben, thee/bijkletsochtenden, helpt bij het versieren van de school en ondersteund bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sportdag.
Omdat niet alle ouders op de Parachute de mogelijkheid hebben om dagelijks op school te komen zijn vorig jaar de whatsapp groepen per klas opgestart.
Wanneer de ouderraad hulp nodig heeft of wanneer er een activiteit voor/door ouders plaats vindt ontvangen de ouders een whatsapp zodat iedereen snel op de hoogte is en de ouders ook weer snel kunnen reageren.
De whatsapp groep dient alleen voor het verspreiden van informatie en stuurt soms ook foto’s van de activiteit. Het is niet de bedoeling dat er hele gesprekken en discussies in plaatsvinden.

Mocht u een idee of een ander onderwerp via de klankbordgroep besproken willen hebben of hebt u een leuk idee voor de ouderraad? Dan kunt u dit altijd doorgeven via de mail klankbordgroepmuketier@leokanner.nl
of via een van de leden van de klankbordgroep:
Deborah moeder van Noud groep oranje.
Marvin vader van Beau groep geel
Deeqa moeder van Bilal groep regenboog
Gerard vader van Timo groep goud
Marcel vader van Mike groep blauw