Leo Kannerschool (SO)
Leo Kannerschool SO
Locaties

Leo Kannerschool, SO Oegstgeest

De SO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis van ongeveer 4 tot 13 jaar. 

Veilig, gestructureerd, overzichtelijk

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis. De omgeving is kleinschalig en veilig, met maximaal 14 leerlingen per klas en een sterk ondersteunende vaste groepsleerkracht. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels staan centraal in onze aanpak en we passen de instructie aan de specifieke behoeften van de leerling aan.

Cognitief en sociaal-emotioneel

De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij is niet alleen het cognitieve gebied belangrijk, maar juist ook het sociaal/emotionele. Naast een uitgebreid didactisch aanbod is er dan ook veel aandacht voor de omgang met elkaar, het aanleren van sociale vaardigheden en het creëren van een realistisch, positief zelfbeeld.

Leo Kannerschool SO:
Endegeesterstraatweg 26
2342 AK Oegstgeest
Tel: 071-5150844