Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

De Leo Kannerschool is van 23 februari 2019 tot en met 3 maart 2019 gesloten wegens de voorjaarsvakantie. Vanaf maandag 4 maart 2019 zijn de schooldeuren weer open.

Contact

Leo Kannerschool VSO

Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
Tel. 071 – 51 90 233

Locatiedirecteur

De locatiedirecteur, Douwe Splinter, heeft de leiding en verantwoordelijkheid over de organisatie binnen deze locatie.

Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken in de groep, dan is de groepsleerkracht/mentor altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt de leerkracht bij voorkeur per mail bereiken of anders telefonisch vóór en na schooltijd.

E-mail: d.splinter@leokanner.nl

Bouwcoördinator 

De bouwcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten. Als ouders en verzorgers vragen hebben over de gang van zaken op school die niet door de groepsleerkracht beantwoord kunnen worden, dan kunnen zij bij de bouwcoördinator terecht. Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator.  Leerjaar 1 (P, B, K), leerjaar 2 (P, B): Daphne de Moulin (d.demoulin@leokanner.nl) Leerjaar 2 (K), leerjaar 3 (B, K), leerjaar 4 (B, K), Entree: Steven Baart (s.baart@leokanner.nl) Leerjaar 3, (P), leerjaar 4 (P), Arbeidstoeleiding: Jelle Korbee (j.korbee@leokanner.nl)

Groepsleerkracht of mentor

Ouders kunnen voor en na schooltijd altijd contact opnemen met school, telefonisch (071-5190233) of via e-mail (lksvso.secretariaat@leokanner.nl). In noodgevallen gaat de voorkeur uit naar bellen. Voor vragen over zaken die spelen in de klas of rondom een leerling is de groepsleerkracht of mentor het aanspreekpunt. Als er vragen of zorgen zijn die de dagelijkse gang van zaken overstijgen of daar los van staan, dan is de bouwcoördinator van het leerjaar waar de leerling in zit, de contactpersoon.

Secretariaat

Voor overige vragen, opmerkingen, complimenten kunt u mailen naar: lksvso.secretariaat@leokanner.nl

Naam en adressenlijst

2018-2019 Personeelslijst

Werken bij de Leo Kannerschool VSO?

Voor (eventuele) vacatures: vacatures Leo Kanner Onderwijsgroep