Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

Toestemming media

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders geen foto’s geplaatst mogen worden. Daarom willen wij dat u schriftelijk toestemming verleend aan de Prof. Dr. Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest dat uw zoon/dochter bij gelegenheden op school (waar de media bij aanwezig is):  

  • Gefotografeerd/ gefilmd mag worden ten behoeve van de website/ social media van de Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest en de Leo Kanneronderwijs groep
  • Gefotografeerd/ gefilmd mag worden ten behoeve van presentaties tijdens informatieavonden van de Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest en de Leo Kanneronderwijs groep
  • Gefotografeerd mag worden tijdens schoolactiviteiten, waarna de foto ter decoratie in de school mag worden opgehangen Gefotografeerd mag worden ten behoeve van krant, tijdschrift en/of websites
  • Geïnterviewd mag worden ten behoeve van krant, tijdschrift en/of websites
  • Gefilmd mag worden ten behoeve van televisie uitzendingen en/ of weergave op websites
  • Gefilmd en geïnterviewd mag worden ten behoeve van televisie uitzendingen en/ of weergave op websites  

Via onderstaande link komt u bij het formulier voor zowel ouder als kind.   

Verklaring Mediagebruik 2017-2018