Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

ONS ONDERWIJS

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuur en overzichtelijkheid staan centraal in de aanpak. Op een reguliere middelbare school wisselen de leerlingen vaak ieder uur van lokaal en van leerkracht. De leerlingen van de Leo Kannerschool hebben een vaste groep met maximaal 12 leerlingen, een vast lokaal en een vaste groepsleerkracht. Voor de praktijklessen zijn vakdocenten aanwezig.

Zelfstandigheid

De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven. Om dit te bereiken oefenen we middels theoretische en praktische vakken en arbeidstoeleiding met vaardigheden op het gebied van werken, sociale omgang, vrije tijd en wonen. Soms leidt dit tot het behalen van een (IVIO) deelcertificaat.

Theoretische en praktische vakken

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool biedt zowel theoretische als praktische vakken aan. In de leerroute praktijkgericht wordt de theorie behandeld aan de hand van de methode PROmotie, in de basis-kadergerichte leerroute wordt gewerkt met de methodes van de verschillende vakken.

De praktijkvakken worden gegeven door vakdocenten. In de hogere klassen is het mogelijk interne stages te lopen bij de verschillende vakgebieden. Deze stages maken deel uit van het arbeidstoeleidingstraject. De volgende disciplines zijn aanwezig:

  • Gymnastiek
  • Koken
  • Catering
  • Handvaardigheid/techniek
  • Houtbewerking
  • Groenbewerking        
  • Techniek        
  • Schoonmaak/groothuishouding
  • Repro
  • K.E.L.D.E.R. (sociale competenties opdoen met betrekking tot het omgaan met vrije tijd, samenwerken en omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden) 

Entreeopleiding

2018-2019 Informatiefolder Entreeopleiding.pdf

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Klik hier om het SOP van de Leo Kannerschool (VSO) te downloaden

Geschiedenis

Voor wie

Onderwijsconcept