Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

OUDERS

Ouders aan het woord

Op de pagina Ouders aan het woord kunt u verhalen lezen van ouders.

Klankbordgroep

Overleg tussen ouders en school over schoolbeleid vindt plaats in de klankbordgroep. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de locatiedirecteur over het locatiebeleid en bestaat uit ouders en leerkrachten, maar heeft geen ‘formele’ bevoegdheden. Het gaat binnen de klankbordgroep niet zozeer direct om de belangen en noden van de eigen kinderen, maar over die van de locatie als geheel. De klankbordgroep van de Leo Kannerschool bestaat uit vijf ouderleden (iedere leerjaar één) en twee personeelsleden. De locatiedirecteur is als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig. Deze groep komt 5 x per jaar bijeen. Regelmatig sluit de oudergeleding van de MR aan.
De klankbordgroep heeft een eigen pagina op de website: Klankbordgroep
Hier kunt u lezen wie de leden zijn, wanneer zij bijeenkomen en wat zij bespreken. Ook heeft de klankbordgroep een eigen emailadres: klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Medezeggenschapsraad

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van personeel, ouders en leerlingen van de hele onderwijsstichting behartigt. De MR controleert onder andere belangrijke plannen en voornemens van het bestuur op het gebied van personeel, onderwijskundig beleid en financiën. De vergadering van de MR is in principe openbaar. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van ouders. Het College van Bestuur heeft geen stemrecht, maar bij de vergaderingen is altijd één van de bestuursleden aanwezig voor advies. De MR is bereikbaar op: mzr02@leokanner.nl

Andere activiteiten door ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren actief betrokken zijn bij school. U kunt bijvoorbeeld helpen als bibliotheekouder of bij het excursievervoer. Verder organiseert school de verkoop van de inmiddels zeer bekende kerststollen en narcissen (met Pasen). Leerlingen krijgen hiervoor intekenlijsten mee waarbij uw hulp van harte welkom is. U kunt andere ouders vertegenwoordigen door lid te worden van de klankbordgroep of de MR. 

Hulpouder(s) gezocht

Op school organiseren we met regelmaat verschillende activiteiten waarbij we extra handen nodig hebben. Denk hierbij aan assistentie bij school op seef, de week van het vervoer, de autismeweek of het rijden van een groepje leerlingen naar het museum. Bent u een ouder die zich graag zou willen inschrijven als hulpouder, dan kunt u een mail sturen naar Daphne de Moulin. Op het moment dat we een ouder nodig hebben, zullen we u vragen om te komen helpen. Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat u altijd kunt op de gevraagde tijden.