Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

OUDERS AAN HET WOORD

(Wilt u uw verhaal ook delen met andere ouders, stuur dan een mail naar lksvso.secretariaat@leokanner.nl)

Het kan ook anders

Wij als ouders van onze 12 jarig zoon zijn intens dankbaar dat onze zoon een plekje heeft gevonden op het Leo Kanner. Vanaf de aller eerste keer dat wij de school binnen kwamen heerste er vriendelijkheid. Tijdens onze rondleiding, die voor onze zoon best spannend was, was het bijzonder om de betrokkenheid van de leerkrachten te zien bij de leerlingen. De directeur die ons de hand kwam schudden alsof hij wist dat we kwamen. We voelden ons erg welkom. Nu dat onze zoon sinds dit schooljaar leerjaar 1 op het Leo Kanner volgt zijn we enkel vol lof over de school. Leerkrachten die staan voor hun vak. Die weten wat ze doen en vooral moeten doen en soms laten. Fijn dat er zulke goede communicatie is tussen ouders en school. Via nieuwsbrieven maar ook via mails van de juf van de klas. Op de hoogte gehouden worden maar ook positief gezien worden. School kijkt, is onze mening naar het kunnen van een leerling. Daar zijn we heel dankbaar voor en zien we als een verademing. Het kan dus ook anders! 

Jullie staan voor mijn kind

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool in Oegstgeest verdient alle mogelijke veren, medailles en lintjes die er zijn. Iedereen – de leraren niet in het minst, maar ook al het andere personeel – denkt in mogelijkheden en oplossingen, hoe moeilijk de situatie soms ook is. Autisme zal altijd een onderdeel van mijn kind blijven, maar dankzij de lieve en zeer kundige mensen van de Leo Kannerschool heeft hij er op een voor hem optimale manier mee om leren gaan. Er zijn altijd stresssituaties geweest, en die zullen er ook altijd blijven, maar jullie weten alles om te buigen naar iets positiefs. Jullie staan voor mijn kind, en daar ben ik de hele school dankbaar voor! Nog even en dan is mijn zoon klaar om de school te verlaten, maar voor altijd zal ik met een grote glimlach langs de locatie aan de Hazenboslaan fietsen. Dank jullie wel!

Beren op de weg

5 jaar geleden was het zo ver... Mijn zoon ging de overstap maken naar de Leo Kannerschool VSO. Als moeder was ik daar nog niet aan toe en zag dan ook de nodige beren op de weg. Ieder schooljaar begon moeilijk en er waren zo nu en dan escalaties. Soms ging het zo moeilijk dat ik momenten had dat ik het zelf niet meer zag zitten. Juffen moesten achter mijn zoon aan als hij weer eens de benen nam. Of hij had driftbuien waardoor hij tijdelijk de les niet in kon. De school zorgde er dan altijd weer voor dat de juiste aanpassingen en handvatten geboden werden om mijn zoon toch op school te krijgen en te houden. Gelukkig was er een bijzondere leerkracht waar mijn zoon vertrouwen in kon krijgen, en vooral ook vertrouwen in kon houden. Hij … samen met de andere toppers op school zorgden dat het toch goed ging. Er werd vaak door ouders van de hogere klassen gezegd dat het wel goed zou komen, maar dat landde bij mij nog niet helemaal. Ook school had vertrouwen. Door hun ervaring wisten ze ook dat er een moment zou komen dat er een verandering tot stand kon komen in het gedrag van mijn zoon. Nu 5 jaar later schrijf ik dit stukje om twee redenen. Ten eerste om al die leerkrachten, orthopedagogen, maatschappelijk werksters en school te bedanken voor de goede zorgen. Dankzij hun was er ruimte om te groeien. En ten tweede om nu als ouder van de oudste groep tegen u als lezer te zeggen...  het komt goed. De Leo Kannerschool weet wat ze doen en willen samen met u er voor zorgen dat de kwaliteiten van u kind ook echt benut kunnen worden.  Mijn zoon gaat in september starten op een reguliere MBO. En daar ben ik heel trots op. Dankbaar voor alles neem ik afscheid van een school die enorm tot de groei van mijn kind hebben bijgedragen. En daar ben ik dan best verdrietig om. Gewoon omdat de Leo Kanner een top school is met heel veel fijne mensen die daar iedere dag hun best doen om het beste uit je kind te halen.