Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

Samenwerkingsverbanden

Met de komst van de wet passend onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als scholengroep voor speciaal onderwijs geografisch gezien leerlingen uit een grote regio en is daarom deelnemer in meer samenwerkingsverbanden. Hieronder vindt u de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs waarin de LKO participeert. De samenwerkingsverbanden zijn georganiseerd op woonplaats.
Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband hoort bij uw woonplaats, dan kunt u kijken op de website swv.passendonderwijs.nl bij het tabblad Voortgezet onderwijs.

VO 2801 (Leiden en omstreken)
Duivenbodestraat 11, 2313XS Leiden
Tel.: 071 512 1535
E-mail: info@swvvo2801.nl
Website: www.swvvo2801.nl  

VO 2802 (Midden-Holland/Rijnstreek)
Karnemelksloot 31, 2806 BA Gouda
Tel.: 0182 69 97 65
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl
Website: www.swv-vo-mhr.nl  

VO 2803 (Duin- en Bollenstreek)
Postbus 307, 2200 AK Katwijk
Tel. 06 10 55 95 27
E-mail: b.wiggers@swvduinenbollenstreek.nl
Website: www.swvduinenbollenstreek.nl 

VO 2806 (Zuid-Holland West)
Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Tel.: 070 315 6355
E-mail: info@swvzhw.nl
Website: www.swvzhw.nl  

VO 2807 (Zoetermeer)
Oostergo 31, 2716AP Zoetermeer
Tel.: 079 316 04 63
E-mail: info@icoz.nl
Website: www.icoz.nl