Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

Stage door leerlingen

De school werkt met twee stagecoördinatoren: Hans van Alphen en Renske Griekspoor.

De leerlingen worden begeleid door de eigen leerkracht of een stagebegeleider in samenwerking met de stagecoördinator.

Tijdens het 3e leerjaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een dag per week stage te lopen. Dit zal niet voor iedereen wenselijk zijn en gaat altijd in overleg gaan met de leerkracht en de stagecoördinator.

Tijdens het 4e leerjaar gaan de leerlingen van de praktijkgerichte leerroute twee dagen per week stage lopen. De leerlingen van de VMBO BK lopen één dag per week stage.

De leerlingen van de arbeidstoeleiding lopen minimaal twee dagen per week stage en de leerlingen van de Entree opleiding lopen twee dagen per week stage.

Van de ouders wordt verwacht dat zij, samen met de school, actief meewerken aan het verkrijgen en realiseren van een externe stageplek. De school is wel eindverantwoordelijk voor de begeleiding op de externe stageplek.