Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

VOOR NIEUWE LEERLINGEN

Om te helpen bij het kiezen van een geschikte school voor voortgezet onderwijs houden wij elk schooljaar twee informatieavonden voor ouders.

Informatieavonden

Op deze informatiemomenten krijgt u een korte rondleiding door de school en vertellen we wat voor soort onderwijs wij bieden. We besteden hierbij vooral aandacht aan de opbouw van het eerste leerjaar. Als u op zoek bent naar informatie over de hogere leerjaren, bent u uiteraard ook van harte welkom. Wel is het voor ons handig als u dit expliciet aangeeft bij de inschrijving voor de informatieavond. Let wel: tijdens deze avond kunnen we niet ingaan op leerling specifieke vragen.  

De informatieavonden voor ouders zijn dit schooljaar geweest op: dinsdag 9 oktober 2018 en dinsdag 11 december 2018. Indien u niet naar een informatieavond bent geweest, maar u uw kind wel wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met Ciska de Lange (schoolmaatschappelijk werker).

Inschrijven voor deze informatieavonden voor ouders gaat via het formulier aanmelden informatieavond. Het is noodzakelijk dat u eerst naar een informatieavond bent geweest, alvorens u de intakefase ingaat. 

Let op: Aanmelden voor de informatieavond is nog geen aanmelding voor het nieuwe schooljaar. 

Mocht u na deze informatieavond nog vragen hebben over onze school of over de toelatingsroutes hieronder, dan kunt u contact opnemen met Ciska de Lange (schoolmaatschappelijk werker). Ook is het mogelijk om uw vraag per email te verzenden: aanmeldingvsooegstgeest@leokanner.nl

Toelatingsroutes

Onze school kent drie toelatingsroutes. De eerste gebruiken we voor leerlingen die willen instromen in het eerste leerjaar. De tweede route geldt voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of hoger. De derde is voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen. 
Hoe de toelatingsroutes precies werken, leest u hieronder: 
Instromen in leerjaar 1
Instromen in leerjaar 2 en hoger 
Instromen gedurende het schooljaar 

Informatiefolder Intake

informatiefolder Intake