PC Hooftcollege (VSO)
PC Hooftcollege VSO
Locaties

VOOR WIE

Het P.C. Hooftcollege in Leiderdorp verzorgt onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische stoornissen in de middelbare schoolleeftijd.

Passend onderwijs

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo). Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Lees meer over de 4 clusters in het speciaal onderwijs.