Locaties

WIE ZIJN WIJ

De Leo Kanner Onderwijsgroep bestaat uit 5 locaties voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs en een aparte lesplaats verbonden aan Curium-LUMC.

Vertrekpunt en missie

Onderwijs met perspectief: samen
zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich
in hun eigen-(wijs)-heid ontplooien.

Zie verder het strategisch beleidsplan
of de publieksversie

Jaarverslag en Jaarrekening

Klik hier om het jaarverslag van 2018 te lezen
Klik hier om het jaarverslag van 2017 te lezen
Klik hier om het jaarverslag van 2016 te lezen
Klik hier om het jaarverslag van 2015 te lezen
Klik hier om het jaarverslag van 2014 te lezen

Klachtenregeling

Wet – en regelgeving schrijven ons voor dat wij een klachtenregeling moeten hebben.
Dat onderschrijven wij van harte. Ons uitgangspunt is echter het voorkomen van klachten.
Klik hier om verder te lezen.
Klachtenregeling Leo Kanner Onderwijsgroep (pdf) In alle gevallen kan, indien gewenst, de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Zie hier voor een schematisch overzicht

Omgang met leerlinggegevens binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep

Lees hier over de omgang met leerling gegevens binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Rien Timmer (voorzitter)
  • Sander Verheul (lid)

Zie verder de taakverdeling (pdf)

Raad van Toezicht

Per 1-1-2017 bestaat onze Raad van Toezicht uit:

  • Jan Bastiaansen; Voorzitter/ strategievorming en renumeratiecommissie 
  • Gerard van Wijhe, Vicevoorzitter/  strategievorming en renumeratiecommissie
  • Sander Bersee, lid/ Financiën en huisvesting en auditcommissie
  • Elyan Zegers, lid/ Financiën en huisvesting en auditcommissie 
  • Marten Muis, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie
  • Corine Postma, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie

"Jaaragenda standaard LKO v2.0" kunt u hier downloaden
"Toezichtsvisie en -kader LKO v2.0" kunt u hier downloaden

Medezeggenschapsraad

Vergaderdata
12 september 2017
31 oktober 2017
4 december 2017
23 januari 2018
20 februari 2018
20 maart 2018
19 april 2018
22 mei 2018
19 juni 2018
11 september 2018
29 oktober 2018
29 november 2018


hier kunt u de update van de Medezeggenschapsraad augustus 2017 downloaden en hier kunt u de update van september 2017 downloaden.

Waar komen onze leerlingen vandaan?

Onze scholengroep heeft een regionale functie. De leerlingen komen voornamelijk uit Zuid Holland.


ATLASS-project (Europees Sociaal Fonds)

Het arbeidstoeleidingsproject ATLASS is een gezamenlijk project van de VSO-locatie van de Leo Kannerschool, het Leo Kannercollege en het P.C.Hooft-college Leiderdorp. Met dit project beoogt de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep een onderwijsoverstijgend leer-werkaanbod te realiseren. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door gelden van het  Europees Sociaal Fonds (ESF). Lees verder (pdf)

Klokkenluidersregeling

De stichting heeft een klokkenluidersregeling.
Klik hier om verder te lezen.

Vertrouwenspersoon binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep

De vertrouwenspersonen zijn:

Beatrix de Boer via 06-126 815 91
Arnoud Kok via 06-143 990 25
email: vertrouwenspersoon@leokanner.nl

Klik hier om informatie over vertrouwenspersoon binnen de LKO te downloaden.

Informatie Verstrekking

Klik hier om het protocol informatie verstrekking te lezen.