Algemene informatie

Hier vindt u verschillende onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Onder meer jaarverslagen, het strategisch beleidsplan en de klachtenregeling. Bovendien kunt u hier lezen hoe u uw facturen aan ons kunt sturen.