Ambulante dienstverlening

De ambulante ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in het regulier onderwijs wordt mede namens de Leo Kanner Onderwijsgroep uitgevoerd door de Ambulante Educatieve Dienstverlening (AED). De AED is de coöperatie van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken, waarbinnen wij samenwerken met andere onderwijsorganisaties om de expertise van het speciaal onderwijs ter beschikking te stellen aan anderen.