Klachtenregeling


Ons uitgangspunt is dat we klachten willen voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. In dat geval kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Als u wilt weten hoe die regeling werkt, lees dan hier alle informatie. U kunt in alle gevallen, als u dat wilt, een van onze vertrouwenspersonen inschakelen.

Problemen, onvrede en meningsverschillen willen we in een zo vroeg mogelijk stadium oplossen, voordat er een klacht uit kan ontstaan, op plaatsen en momenten waar de medewerker en de leerling en/of zijn ouder(s) elkaar dagelijks tegenkomen. Klachten komen ook wel eens voort uit het opstapelen van kleine ergernissen. Aan u als ouder en leerling de vraag om het niet zover te laten komen en al in een heel vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de betreffende docent of medewerker.

Verwachtingen kunnen ook een bron zijn van onvrede: de school doet niet wat u zich had voorgesteld op grond van uw verwachtingen. Die verwachtingen uitspreken en er in een vroeg stadium over in gesprek gaan kan klachten voorkomen. Zo weet u als ouder waar u aan toe bent, leren wij van uw verwachtingen en kunnen we in goed overleg vaststellen of we binnen onze scholen uw verwachtingen in relatie tot uw kind kunnen waarmaken.

Het kan zijn dat u er niet uitkomt en met uw onvrede, ergernis of vraag blijft zitten. Dan kunt u een formele klacht indienen. Het indienen van een formele klacht is wel aan regels gebonden. Deze regels vindt u in de klachtenregeling. De klachtenregeling bevat juridische taal en is niet altijd makkelijk te lezen. Voor de duidelijkheid is de regeling ook visueel weergegeven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van onze stichting. Zij maken u graag wegwijs in de manieren waarop u een klacht kunt indienen.

Het informele gesprek van u met medewerkers en de behandeling van uw formele klachten zijn voor ons een bron van leren en groei. Uw opmerkingen, onvrede en verwachtingen bieden ons de kans om te leren onze werkwijze steeds verder te optimaliseren.