Koersplan


Voor de komende jaren (2021-2025) hebben we als Leo Kanner Onderwijsgroep de 'stip op de horizon' bepaald en vastgelegd in het Koersplan. Dit koersplan zal ook worden verbeeld in een creatief vouwboek, dat aantoont waar we voor staan, waar we trots op mogen zijn, en waar we voor gaan. Zodra dit vouwboek (met bijdragen van leerlingen) klaar is, publiceren wij deze op de website.

We gaan met veel kracht en verve ons specialisme verdiepen en verbreden door uitzonderlijk te blijven in wat we doen op onze locaties, en we openen voor steeds meer leerlingen het perspectief op onderwijs. Het is onze ambitie om onderwijs te verzorgen dat bijdraagt aan een inclusievere deelname van onze leerlingen aan de samenleving.

We nodigen u graag uit om het koersplan te lezen, omdat we zoveel mogelijk mensen, die direct of indirect betrokken zijn bij onze onderwijsgroep, willen meenemen in het verhaal voor de komende jaren.

Voordat we dit koersplan maakten, hadden we al een strategisch beleidsplan in boekvorm met onze ambities voor de voorgaande jaren (2016-2020). Omdat het huidige koersplan natuurlijk een vervolg is op dat strategisch beleidsplan, blijft de publieksversie van dit boekwerk nog gewoon in te zien.