Samenwerkingsverbanden

De Leo Kanner Onderwijsgroep is aangesloten bij de volgende Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV's):