Contact

Algemeen


Leo Kanner Onderwijsgroep

Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp

Tel 071 515 05 99
info@leokanner.nl

leerlingenadministratie@leokanner.nl

Onze scholen


Leo Kannerschool SO

Endegeesterstraatweg 26
2342 AK Oegstgeest
071 515 08 44
Locatiedirecteur: Paul van der Vijver
p.vandervijver@leokanner.nl


Leo Kannerschool VSO
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 519 02 33
Locatiedirecteur: Anika Remerij
a.remerij@leokanner.nl


Leo Kannercollege
VMBO T/ HAVO/ VWO
César Franckstraat 9
2324 JM Leiden
071 523 72 37
Locatiedirecteur: Rick van het Maalpad
r.vanhetmaalpad@leokanner.nl


Leo Kanner P.C. Hooftcollege
Touwbaan 42a
2352 CZ Leiderdorp
071 581 45 66
Locatiedirecteur: Ben Kottenhagen
b.kottenhagen@leokanner.nl


Leo Kanner De Musketier
Bokkenweide 1-2
2727 GN Zoetermeer
079 316 10 70
Locatiedirecteur: Peter van den Oever
p.vandenoever@leokanner.nl


Leo Kanner ESB Curium - LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
071 888 78 19
Onderwijsmanager: Berna Dubelaar
B.M.W.Dubelaar@curium.nl

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Rien Timmer (voorzitter)
  • Sander Verheul (lid)

Zie verder de taakverdeling (PDF)

Raad van Toezicht

Per 1-1-2021 bestaat onze Raad van Toezicht uit:

  • Paul van Maanen; voorzitter/ Strategievorming, renumeratiecommissie en auditcommissie
  • Jan-Jaap de Haan, lid/ Strategievorming
  • Elyan Zegers, lid/ Financiën en huisvesting en auditcommissie
  • Marten Muis, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie
  • Corine Postma, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie