Contact

Algemeen


Leo Kanner Onderwijsgroep

Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp

Tel 071 515 05 99
info@leokanner.nl

leerlingenadministratie@leokanner.nl

Onze scholen

Leo Kannerschool SO
Endegeesterstraatweg 26
2342 AK Oegstgeest
071 515 08 44
Locatiedirecteur: Cees van Eeden
c.vaneeden@leokanner.n
l


Leo Kannerschool VSO
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 519 02 33
Locatiedirecteur: Anika Remerij
a.remerij@leokanner.nl


Leo Kannercollege
VMBO T/ HAVO/ VWO
César Franckstraat 9
2324 JM Leiden
071 523 72 37
Locatiedirecteur: Rick van het Maalpad
r.vanhetmaalpad@leokanner.nl


Leo Kanner P.C. Hooftcollege
Touwbaan 42a
2352 CZ Leiderdorp
071 581 45 66
Locatiedirecteur: Eline Wildeman
e.wildeman@leokanner.nl


Leo Kanner De Musketier
Bokkenweide 1-2
2727 GN Zoetermeer
079 316 10 70
Locatiedirecteur: Peter van den Oever
p.vandenoever@leokanner.nl


Leo Kanner ESB Curium - LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
071 888 78 19
Onderwijsmanager: Paul van der Vijver
p.vandervijver@leokanner.nl


School zonder Muren
Rijngeesterstraatweg 94
2343 BX Oegstgeest
Locatiedirecteur: Paul van der Vijver
p.vandervijver@leokanner.nlCollege van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

Zie verder de taakverdeling (PDF)

Raad van Toezicht

Per 1-1-2023 bestaat onze Raad van Toezicht uit:

  • Paul van Maanen; voorzitter/ Strategievorming/ remuneratiecommissie
  • Jan-Jaap de Haan; lid/ Strategievorming/HRM en kwaliteitscommissie
  • Karim El-Khetabi; lid/ Financiën en huisvesting/ Auditcommissie
  • Marten Muis; lid/ HRM en kwaliteitscommissie
  • Corine Postma; lid/ HRM en kwaliteitscommissie
  • Dickie Gunning; lid/ Huisvesting/ en Auditcommissie