Locaties

Wij zijn de Leo Kanner Onderwijsgroep. Vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en een lesplaats bij Curium-LUMC en de School zonder Muren. Wij zijn er trots op dat we mogen lesgeven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo dragen we er aan bij dat iedere leerling met z’n eigen talenten tot z’n recht komt. Het werken met hen is uitdagend en geeft ons leven extra kleur.