PC Hooftcollege (VSO)
PC Hooftcollege VSO
Locaties

P.C. Hooftcollege, VSO Leiderdorp

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen met internaliserende (naar binnen gerichte) problematiek (bv. angsten, autisme spectrumstoornissen) onderwijs in de vleugel 42D. In deze vleugel bieden we de MAVO aan. Leerlingen met externaliserende (op de omgeving gerichte) problematiek (bv. ADHD, oppositionele gedragsstoornis) volgen onderwijs in de vleugel 42A. In deze vleugel bieden we de leerweg vmbo- t aan en de arbeidsgerichte leerweg, waarin leerlingen onderwijs krijgen op het niveau van vmbo basis. Aansluitend op de arbeidsgerichte leerweg bieden we de entree opleiding aan. Dit is een MBO niveau 1 opleiding. 

Structuur als voorwaarde

Ons onderwijs is afgestemd op de speciale zorgbehoeften van leerlingen met een gedrags- of psychiatrische stoornis. De leerlingen worden in het leerproces belemmerd door hun moeilijk stuurbare gedrag. Zij hebben baat bij veiligheid, voorspelbaarheid en een duidelijke structuur. Om dit te realiseren zijn de klassen op het P.C. Hooftcollege klein en hebben de leerlingen vaste docenten. Heldere regels en duidelijke afspraken staan centraal in onze aanpak.

Sociaal-emotioneel

Wij dragen zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. Door onderling respect te tonen, het zelfvertrouwen te stimuleren en positief te bevestigen krijgen de leerlingen de mogelijkheid meer vertrouwen in zichzelf en de ander te ontwikkelen. Zo leren ze ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verschillende trainingen.
 

P.C. Hooftcollege VSO
Touwbaan 42A & 42D
2352 CZ Leiderdorp 
Tel: 071-5814566