31 - 03 - 2021

Autismeweek 27 maart t/m 4 april 2021

2 April is het wereldwijd World Autism Awareness Day. In Nederland betekent dit dat er in de week van 27 maart tot en met 4 april speciale aandacht is voor autisme.

Bij de Leo Kanner Onderwijsgroep zijn in deze week een aantal activiteiten voor medewerkers en is voor ouders een webinar georganiseerd. In het kader van de autismeweek schreef onze collega Theodoor Flach een mooi stukje wat we graag delen met u.

Autisme en acceptatie
Overal is wel een dag of een week voor. Veel leerlingen willen niet dat hun autisme uitvergroot wordt en is er de wens om normaal te zijn. Ondergetekende vindt normaal echter bloedsaai. Normaal bestaat wel degelijk en wordt bepaald door de macht van het getal. Wat de meeste mensen doen wordt normaal gevonden. De samenleving hecht veel waarde aan de normale mens. Het leert kinderen hun eigen identiteit te verliezen en dus normaal te zijn. Normale mensen hebben, bijvoorbeeld, in de afgelopen vijftig jaar een groot deel van de natuur vernield. Normaal is dus niet iets wat je wilt zijn. De geschiedenis leert dat speciale en eigenwijze mensen, met ab-normale gedachten, gelukkiger zijn, meer bereiken en veel meer betekenen. Als je meer vragen stelt gaat het eigenlijk NIET om de wens normaal gevonden te worden, het gaat meer om de wens tot acceptatie! Het zou zo mooi zijn als je geaccepteerd wordt in het anders zijn, zonder je te veel aan te passen. Ik hoop van harte dat de aandacht voor Autisme hieraan bijdraagt!

Theodoor Flach, docent K.E.L.D.E.R.