18 - 01 - 2023

Belang cultuureducatie in Zoetermeer onderstreept door convenant

Het nieuwe kalenderjaar betekent ook een mooie start op het gebied van cultuureducatie. Op 7 december jl. onderstreepte de Zoetermeerse schoolbesturen, waaronder de Leo Kanner Onderwijsgroep, en CKC & partners het belang van cultuureducatie in het primair onderwijs door het tekenen van het convenant cultuureducatie in het bijzijn van wethouder Kunst & Cultuur Wim Blansjaar. Hiermee wordt de samenwerking op het gebied van cultuureducatie versterkt, duurzaam gestructureerd en de beschikbare expertise optimaal benut.

Belang van cultuureducatie
Cultuureducatie draagt in grote mate bij tot de persoonsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is het in onze 21e eeuwse samenleving van groot belang om leerlingen optimale kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en hun competenties op het gebied van creatief denken en handelen te ontwikkelen. Rien Timmer, namens Leo Kanner Onderwijsgroep: “Juist in het speciaal onderwijs kan kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen het verschil maken. In het onderwijs zou het moeten gaan om het aanboren van ieders talent. Om het leren leven met de talenten die jou gegeven zijn. Dat kan zoveel breder liggen dan alleen kennisvakken. Ik ben daarom enorm blij dat het speciaal onderwijs een volwaardig plek inneemt in dit convenant!”