09 - 12 - 2021

Brief aan ouders over lerarentekort

9 december 2021, Leiden-Leiderdorp


Beste ouders/verzorgers,

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Er zijn weer meer besmettingen en dat zien we ook in onze scholen. Met deze brief vragen wij uw begrip voor de situatie in het onderwijs en in het bijzonder bij de school van uw kind(eren).

Bij drie of meer besmettingen moet de klas naar huis. Ook bij de scholen in de Leidse regio moeten er soms klassen naar huis. Waar mogelijk gaan ze over op online onderwijs, maar als de leerkracht ziek is en geen onderwijs kan geven, dan wordt het lastig. Schoolteams en directeuren lossen het met veel creativiteit en veelal intern op: collega’s die extra werken, assistenten voor de klas en met alternatieve onderwijsvormen. We hebben grote waardering voor de oplossingsgerichtheid, flexibiliteit en inzet van onze medewerkers.

Corona is helaas niet het enige probleem. Het onderwijs heeft, landelijk, ook te maken met het lerarentekort. Er zijn steeds minder leraren en er zijn ook bijna geen vervangers meer. Dit probleem speelde eerst vooral in de vier grote steden. Maar nu speelt het grote tekort aan leraren in het hele land en dus ook in onze Leidse regio.

Natuurlijk doen wij er alles aan om op al onze scholen genoeg leraren voor de klas te krijgen, maar de situatie wordt steeds moeilijker. Als Leidse schoolbesturen zoeken we zelf en in gezamenlijkheid naar alternatieve, tijdelijke, oplossingen en mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs goed te houden. Als de school van uw kind(eren) een alternatieve oplossing moet inzetten, dan informeert de schooldirecteur u hierover.

Voor de langere termijn werken zowel de schoolbesturen als de opleidingsinstituten hard aan verschillende initiatieven om het lerarentekort te verminderen. Voorbeelden zijn het versneld opleiden van mensen en nieuwe organisatievormen van onderwijs. Dit kost tijd.

Op iedere school doet de schoolleiding met het team van medewerkers er alles aan om de school in deze roerige tijd zo goed en normaal mogelijk te laten draaien. We zien dat iedereen zich hiervoor tot het uiterste inspant en daar zijn we trots op.

Daarom, tot slot: graag uw begrip en support voor onze mensen in de frontlinie van het onderwijs. Dat verdienen ze!

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke schoolbesturen voor Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs van Leiden en Leiderdorp:

Harry van Alphen & Reinier van der Wal
Bestuurders SCOL

Marton de Pinth
Bestuurder PROOLeiden-Leiderdorp

Iepe Roosjen & Bob Olders
College van Bestuur Resonans

Rien Timmer
Voorzitter College van Bestuur, Leo Kanner Onderwijsgroep

Brian Groot
Directeur-bestuurder Haanstraschool (VVO Leiden)

Marieke van den Vlekkert – Maatje
Voorzitter Bestuur Eerste Leidse Schoolvereniging

Assya Elhannay
Directeur IBS Er-Risèlèh

Stefan van Haaren
Directeur-Bestuurder Stichting SBO De Vlieger

Paul Mos & Cathelijne Willemse
Bestuurders Montessori Onderwijs Zuid-Holland

Peter Laman
Directeur-bestuurder van PCBO Leiderdorp

Rob de Haan
Bestuurder OPO Oegstgeest