26 - 06 - 2020

Corona-maatregelen vso per 1 juli

Afgelopen woensdagavond heeft het kabinet nieuwe besluiten genomen in relatie tot het indammen van het coronavirus. Premier Rutte kondigde aan dat leerlingen op middelbare scholen, inclusief het vso, vanaf 1 juli weer naar school mogen zonder dat daarbij onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. De 1,5-meter regel blijft wel gelden tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. Premier Rutte wees er in zijn persconferentie al wel op dat de versoepeling van de maatregelen in de praktijk op veel scholen pas na de zomervakantie doorgevoerd zal kunnen worden.

Nadat we zorgvuldig alle opties hebben afgewogen, hebben we besloten dat we de huidige afspraken niet veranderen. De resterende schoolperiode vanaf 1 juli tot einde schooljaar is erg kort en we denken dat het voor zo’n korte periode beter is voor iedereen, leerlingen en medewerkers, consequent vast te houden aan de huidige structuur van afspraken en roosters.

Dat betekent dat het huidige rooster ook in de laatste periode van 1 juli tot einde schooljaar blijft gelden.