04 - 09 - 2020

Folder Loket Passend Onderwijs

We maken deel uit van verschillende Samenwerkingsverbanden in de regio. Onder meer van het Samenwerkingsverband VO regio Leiden, waar 24 scholen voor voortgezet onderwijs bij aangesloten zijn. Dit samenwerkingsverband heeft een Loket, dit is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning voor scholen.

Contact met het Loket gaat via de school waar een kind staat ingeschreven. Het Samenwerkingsverband heeft een overzichtelijke folder gemaakt over de functie en werkwijze van het Loket.