09 - 06 - 2020

Jaarverslag 2019

Op het eerste gezicht lijkt 2019 een rustig jaar, vergeleken met het jubileumjaar ervoor en de complexe scenario’s waarmee we in 2020 te maken hebben. Maar 2019 was een jaar waarin we als Leo Kanner Onderwijsgroep bepaald niet stil zaten. U leest over alle ontwikkelingen in ons jaarverslag 2019 en in de jaarrekening de financiële vertaling ervan. Een veelheid aan informatie, deels omdat we die op grond van wettelijke verplichtingen moeten delen, maar vooral omdat we graag verantwoording afleggen over hoe de aan ons toevertrouwde middelen door ons worden besteed.

We vertrouwen erop dat u via dit jaarverslag, of de samenvatting, een goed beeld krijgt van het afgelopen jaar van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Sterker nog: we hopen dat u er een beetje blij van wordt, dat dit allemaal gebeurt binnen het speciaal onderwijs.