17 - 06 - 2021

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag over 2020 is klaar. Ons vorige jaarverslag, over 2019, bleek prijswinnend te zijn: we ontvingen er de Bravo Bestuursbokaal voor het beste bestuursverslag in het PO mee. Daar zijn we blij mee en trots op. Tegelijkertijd legt het de lat voor ons verslag over 2020 hoog!

In veel discussies en publicaties over onderwijs in 2020 ligt de focus op problemen en de achterstanden die zijn opgelopen. Natuurlijk zijn ook wij daarvan niet verschoond gebleven. Maar de rode draad van dit memorabele jaar wordt juist ook gevormd door positieve ontwikkelingen en ervaringen. U leest erover in ons jaarverslag, en in de jaarrekening de financiële vertaling ervan, of in de verkorte publieksversie van ons jaarverslag.

In ons jaarverslag hebben we, naast de formele informatie, een prominente plek gegeven aan korte portretten van leerlingen, ouders en medewerkers. Eigenlijk vormen deze portretten het hart van ons verslag, want mensen vormen per definitie het hart van onze organisatie!