21 - 06 - 2022

Jaarverslag 2021 'Perspectief'

In ons Jaarverslag 2021 kijken we terug, zoals gebruikelijk in een jaarverslag, maar leggen we ook nadrukkelijk de verbinding met het heden en de toekomst. We bieden onderwijs met perspectief. Voor leerlingen perspectief op een mooie schoolloopbaan en een eigen plek in de samenleving. Voor onze medewerkers perspectief op ontwikkeling zodat ze kunnen meebewegen met wat het onderwijs van hen vraagt. Voor de Leo Kanner Onderwijsgroep als geheel perspectief op het bieden van kansen aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte(n).

Naast de formele informatie hebben we weer een prominente plek gegeven aan korte portretten van leerlingen, medewerkers en relaties. Deze portretten vormen eigenlijk het hart van ons verslag, want mensen vormen per definitie het hart van onze organisatie!

Blik met ons terug op 2021 en lees mee vooruit naar de toekomst in het Jaarverslag 2021 of de verkorte publieksversie van het Jaarverslag 2021.