23 - 06 - 2023

Jaarverslag 2022 Leo Kanner Onderwijsgroep

We presenteren u de publieksversie van het jaarverslag 2022 van de Leo Kanner Onderwijsgroep.

Dit jaarverslag getuigt van de meetbare resultaten, in cijfers voor toetsen en examens, in ontwikkelingen van leerlingen, in waarderingen van leerlingen en medewerkers, in financiën en bedrijfsvoering. Het jaarverslag getuigt met een aantal persoonlijke interviews ook van de minder meetbare resultaten die behaald werden. Aspecten als ‘geluk’, of ‘op je plek zijn’ laten zich nu eenmaal niet altijd vertalen in harde cijfers, maar zijn wel heel belangrijk.

Het jaarverslag toont daarmee hoe juist onze scholen voor speciaal onderwijs bijdragen aan een inclusieve samenleving. We zoeken daarin volop de samenwerking. Met het reguliere onderwijs. Met zorgorganisaties. Met gemeenten. Samen muren slechten, innovatieve oplossingen bedenken, buiten de lijntjes kleuren als oplossingen niet binnen de lijntjes passen.

Samen met elkaar én met allen om ons heen maakten we ook 2022 weer tot een gedenkwaardig jaar. Een jaarverslag waardig!

We hopen dat u met interesse kennisneemt van het Jaarverslag 2022 en/of de verkorte publieksversie.

Mede namens Rien Timmer,

Sander Verheul
Voorzitter College van Bestuur