25 - 09 - 2020

Boek 'Met aandacht bij de les'

Ank Poland en Marjoleine Steensma werkten beiden bij de Leo Kanner Onderwijs Groep. Ank Poland is inmiddels met pensioen en Marjoleine Steensma heeft haar eigen adviesbureau: Bureau Samenhang.
Op basis van hun jarenlange ervaring met autisme en de begeleiding hiervan in het onderwijs schreven ze het boek 'Met aandacht bij de les'. In dit boek geven de auteurs handvatten voor de onderwijspraktijk, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, en leggen ze verbanden tussen de verschillende aspecten van autisme. Het is een prettig leesbaar boek met herkenbare praktijkvoorbeelden, voor een brede groep begeleiders die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met autisme. Lees hier de recensie van Met aandacht voor de les.