18 - 01 - 2021

Naar school of thuisblijven bij covid-19 verschijnselen?

We merken dat het niet altijd duidelijk is of een leerling naar school kan komen of thuis moet blijven bij covid-19 verschijnselen (ook bij huisgenoten). Met deze richtlijnen van de Leo Kanner Onderwijsgroep hopen we u duidelijkheid te geven.

Richtlijnen van de Leo Kanner Onderwijsgroep (deze kunnen op onderdelen afwijken van RIVM-richtlijnen)

Leerlingen SO
Leerlingen van het SO met alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn) of bekende hooikoortsklachten en zonder koorts, mogen naar school (en de voor- of naschoolse opvang) en hoeven niet getest te worden. Zie ook handreiking bij neusverkoudheid van het RIVM.

Maar, let op:
- Een leerling van het SO met andere klachten die bij covid-19 kunnen passen (benauwdheid en/of meer dan incidenteel hoesten en/of koorts) moet thuisblijven totdat hij of zij 24 uur klachtenvrij is.
- Als iemand in het huishouden van een leerling van het SO milde klachten heeft die passen bij covid-19 én koorts of benauwdheid, dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school.
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest wordt (ook vanwege neusverkoudheid), dan blijft de leerling in ieder geval thuis totdat de uitslag bekend is.
- Is de uitkomst positief, dan blijft de leerling tot minimaal 10 dagen na het laatste contact met die persoon thuis.
- Als een leerling positief is getest moet hij of zij thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na de start van de symptomen en moet minstens 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij of zij weer naar school komt.
Zie ook diverse documenten van het RIVM m.b.t. leefregels.

Leerlingen VSO
Voor leerlingen op het VSO geldt dat:
- Als hij of zij klachten heeft die passen bij covid-19 (zoals neusverkoudheid en/of meer dan incidenteel hoesten en/of koorts) de leerling thuisblijft en pas weer naar school komt als hij of zij 24 uur klachtenvrij is.
- Als iemand in het huishouden milde klachten heeft die passen bij covid-19 én koorts of benauwdheid , dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school.
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest wordt, dan blijft de leerling in ieder geval thuis totdat de uitslag bekend is.
- Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is op covid-19, dan moet de leerling wachten tot die persoon klachtenvrij is en 10 dagen thuisblijven na het laatste contact met die persoon.
- Als een leerling positief is getest moet hij of zij thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na de start van de symptomen en moet minstens 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij of zij weer naar school komt.

Zie ook informatie voor huisgenoten van een positief geteste persoon van het RIVM.

Testen
Iedereen met één of meer van de volgende klachten kan zich laten testen:
• Verkoudheidsklachten als niezen of een loopneus
• Neusverkouden
• Verhoging of koorts
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Keelpijn
• Hoesten
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)
Zie ook de instructies van het RIVM over Wanneer te testen op covid-19.

Aanvullende richtlijnen
• Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis.
• Als een leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.
• Zonder uitzondering moet een leerling met klachten naar huis, ook als er geen verhoging of koorts is geconstateerd.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, hoeven onder bepaalde omstandigheden niet naar school te komen. Een beslissing hierover wordt genomen door de school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van de school van uw kind.