16 - 07 - 2020

Natuurlijk! Meester Arno's Vogelvlog

Arno is niet alleen meester, hij is ook vogelaar. Hij observeert, fotografeert en vlogt over vogels in en om de tuin. Kijk mee naar de vogelportretten van de merel, heggenmus, nijlgans, bosuil, koolmees, pimpelmees, ekster, kauw, gaai, zwarte kraai en andere interessante tuinvogels.