28 - 05 - 2020

Nieuwbouwplannen Leo Kannerschool vso en Leo Kannerschool so

Al een aantal jaar zijn we bezig met nieuwbouwplannen voor onze Leo Kannerschool vso en Leo Kannerschool so. Voor de vso-school is sprake van vestiging op de locatie van de voormalige Julianaschool, een optie waar we als LKO heel positief tegenover staan. Deze optie zal echter leiden tot kostenverhogingen, omdat voor vestiging op deze locatie gebouwen gesloopt moeten worden en/of een combinatie van nieuwbouw met een historisch pand gerealiseerd moet worden. Te voorzien valt dat realisatie van onze school op deze locatie niet mogelijk is binnen het door de gemeente Oegstgeest voorziene budget van €15 miljoen.

Wij hopen dat de gemeente zorgdraagt voor een toereikend bouwbudget om realisatie van een nieuwe school op de locatie van de voormalige Julianaschool mogelijk te maken.
Daarnaast roepen we de gemeente nadrukkelijk op niet alleen zorg te dragen voor een locatie voor de Leo Kannerschool vso, maar in de Gebiedsvisie ook een locatie voor de toekomstige bouw van de Leo Kannerschool so vast te leggen.
LD 25 mei 2020 Nieuwbouw LKO in Oegstgeest duurder dan 15 miljoen