21 - 11 - 2022

Nieuwe Leo Kannerschool VSO belangrijke stap dichterbij

Onlangs tekende onze voorzitter van het College van Bestuur Rien Timmer samen met Dick de Groot, wethouder van onderhuisvesting, de Overeenkomst Bouwheerschap (ver)nieuwbouw Leo Kannerschool aan de Endegeesterstraatweg te Oegstgeest.

Daarmee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor de Leo Kannerschool VSO. De start van de bouw staat vooralsnog gepland voor 2024, zodat de leerlingen vanaf 2025-2026 in het nieuwe gebouw terechtkunnen. De Oegstgeester Courant wijdde een artikel aan deze bijzondere gebeurtenis, je kunt hier meer daarover lezen.


Leo Kannerschool gaat ‘, outside the box’

Een school is meer dan een gebouw; Anika Remerij en Daphne de Moulin vertellen in de Oegstgeester Courant over de ambities van de Leo Kannerschool VSO, die zijn beschreven in het schoolplan met de titel ‘Grow outside the box’.

"We doen en denken als school al jaren'outside the box’. Zo proberen we expertise van buiten naar binnen te halen, werken we samen met de zorg, het regulier onderwijs, universiteit Leiden en het bedrijfsleven. We hebben echt nagedacht over de toekomst, zodat we straks in ons nieuwe gebouw een vliegende start kunnen maken." Lees hier verder.