23 - 04 - 2020

Nieuwe maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen i.v.m. de bestrijding van het Coronavirus voor de komende weken bekend gemaakt. In aansluiting hierop betekent dit het volgende voor onze scholen:

  • De Leo Kannerschool so en De Musketier hervatten na de meivakantie, dus vanaf maandag 11 mei, het onderwijs in het schoolgebouw. Ouders ontvangen verdere informatie van de locatie.
  • De so-leerlingen van ESB Curium LUMC (inclusief School zonder Muren) krijgen vanaf woensdag 6 mei weer zo veel mogelijk ‘gewoon’ les.
  • Het Leo Kannercollege hervat na de meivakantie op maandag 4 mei de afstandslessen zoals die de afgelopen weken ook werden aangeboden. Vanaf dinsdag 2 juni start de school zo mogelijk gefaseerd weer met onderwijs in het gebouw. Ouders worden daarover in de tweede helft van mei geïnformeerd.
  • Het PC Hooftcollege hervat na de meivakantie op woensdag 6 mei de afstandslessen. Vanaf dinsdag 2 juni start de school zo mogelijk gefaseerd weer met onderwijs op school. Ouders worden daarover in de tweede helft van mei geïnformeerd.
  • De Leo Kannerschool vso hervat op woensdag 6 mei de afstandslessen. Vanaf maandag 8 juni (na de Pinkstervakantie van deze locatie) start de school zo mogelijk gefaseerd weer met onderwijs op school. Ouders worden daarover in de tweede helft van mei geïnformeerd.
  • De vso-afdeling van ESB Curium LUMC (inclusief vso-leerlingen van School zonder Muren) hervat op woensdag 6 mei in extra kleine opstelling de reguliere lessen, in afstemming met de behandelgroepen.

We houden vast aan de vrije dagen, studiedagen en vakanties zoals die aan het begin van het schooljaar zijn vastgesteld. Op die dagen is er dus geen afstandsonderwijs én geen onderwijs in het schoolgebouw.
Let erop dat deze dagen per locatie verschillen.

Verdere informatie is te lezen op de website van de schoollocaties en uiteraard kunnen ouders terecht bij de locatie-directeur van de schoollocatie van hun kind.

Deze spanningsvolle periode duurt langer dan we allemaal graag zouden zien. Dat vergt veel van ons geduld en uithoudingsvermogen. Dank voor uw begrip, betrokkenheid en inzet deze tijd. We wensen elkaar sterkte, creativiteit en wijsheid om de problemen die deze periode met zich meebrengt het hoofd te bieden.


Alle actuele algemene informatie is telkens te vinden op de volgende websites: