23 - 09 - 2021

Overzicht en inzicht door vernieuwend platform ‘Onderwijs in de Leidse regio’

Om onderwijsprofessionals in de Leidse regio te helpen is er een nieuw platform dat alle projecten en initiatieven in de regio bij elkaar brengt: https://onderwijsindeleidseregio.nl. Alle aanwezige kennis in het onderwijsveld staat overzichtelijk bij elkaar, waardoor onderwijsprofessionals op een snelle, simpele manier kennis kunnen delen en er geen waardevolle informatie verloren gaat. Uniek is dat studenten het platform vullen en beheren.

Het Leidse onderwijs is continu in ontwikkeling. De goede samenwerking in de regio resulteert in tal van projecten, activiteiten en initiatieven. Voor veel onderwijsprofessionals is niet altijd duidelijk wat er allemaal door en voor scholen wordt gedaan. Daarom hebben verschillende onderwijspartners*) in regio Leiden een overzicht gemaakt, dat nu beschikbaar is door de lancering van https://onderwijsindeleidseregio.nl. Met dit nieuwe platform kunnen scholen kennis en ervaring delen, snel de juiste informatie vinden, hoeven ze niet zelf het wiel uit te vinden en hoeven ze niet alle aanbieders individueel te benaderen. Het platform blijkt ook van meerwaarde bij urgente problematiek: samen met de gemeente Leiden is in korte tijd een ‘menukaart’ ontwikkeld met aanbod van verschillende partners die een rol kunnen spelen bij de uitdagingen waar scholen mee geconfronteerd worden in het huidige coronatijdperk.

Rijke leeromgeving
Het platform helpt onderwijsprofessionals bij het ondersteunen van leerlingen en laat ook zien dat de Leidse regio een aantrekkelijke werkomgeving is. “Met het in beeld brengen van de rijke leeromgeving en de enorme dynamiek in de Leidse regio laten we zien welke mogelijkheden er zijn voor huidige én toekomstige leraren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsinnovatie en talentontwikkeling,” aldus Marton de Pinth namens de onderwijspartners. “Door informatie over huidige en afgeronde projecten en initiatieven te verzamelen, te structureren en goed doorzoekbaar te maken, blijven kennis en ervaringen beschikbaar. Onderwijsprofessionals kunnen bovendien gemakkelijk contact opnemen met collega’s. Zo zit er een prikbord-functie in om een vraag bekend te maken, waardoor het platform ook een netwerkfunctie heeft.”

Vernieuwde methode van samenwerking
Het platform is gevuld en wordt beheerd door studenten. Zo krijgen studenten al meteen een goed beeld wat er in de Leidse omgeving speelt en werken ze al actief mee aan een relevant onderwijsproject. Door deze unieke samenwerking is het hele onderwijs betrokken. Het gaat dus niet alleen om het platform, maar ook om een unieke samenwerking die zorgt dat het overzicht actueel is en blijft. Een win-win-situatie die past bij een kennisstad als Leiden.

*) Onderwijspartners en de LEA
Het platform ‘Onderwijs in de Leidse regio’ is een van de activiteiten van de Leidse Educatieve Agenda (LEA). Hierin hebben diverse onderwijspartners uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de gemeente Leiden de ambities voor het onderwijs voor 2019-2023 vastgesteld. Ook andere onderwijsorganisaties zijn betrokken, zoals ICLON, LEF, Technolab en Hogeschool Leiden.