26 - 06 - 2020

Politiek Oegstgeest laat verbijsterde Leo Kannerschool in de kou staan

De politieke crisis die donderdagavond in de Oegstgeester gemeenteraad ontstond maakt niet alleen binnen de politiek slachtoffers. De stemming in de raad zorgt dat er weer geen oplossing is voor de dringende huisvestingsvraag van de Leo Kannerschool vso. “Ik heb de hele avond in de Dikke Van Dale gezocht naar woorden die op een nette manier omschrijven hoe we dit ervaren, maar ik heb die woorden niet gevonden”, reageert Rien Timmer, voorzitter van het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep.

Al ruim 12 jaar geleden, bij het betrekken van het huidige gebouw aan de Hazeboslaan in Oegstgeest, was duidelijk dat huisvesting daar een tijdelijke oplossing zou moeten zijn. Latere rapporten van de gemeente onderschrijven dat: het gebouw verkeert in slechte staat, de bijgebouwen zijn nog slechter, en renovatie is niet meer mogelijk. Inmiddels kampen leerlingen en medewerkers regelmatig met gezondheidsklachten als gevolg van het slechte binnenklimaat. Bovendien is er ook dringend meer ruimte nodig voor leerlingen om praktijklessen te kunnen volgen in lokalen en ruimtes die daarvoor geschikt zijn. Dat is een voorwaarde om goed door te stromen naar de arbeidsmarkt. Iedereen in Oegstgeest is het er over eens dat er snel nieuwbouw gerealiseerd moet worden voor deze school met leerlingen met een autisme spectrum stoornis. En toch gebeurt dat niet.

“We beraden ons op stappen om de Oegstgeester politiek te dwingen tot een oplossing”, zegt Timmer. “De gemeente heeft de wettelijke plicht voor adequate huisvesting van scholen te zorgen en krijgt daar ieder jaar geld voor van het Rijk. Die plicht wordt willens en wetens verzaakt ten koste van onze leerlingen en medewerkers. Dat is extra pijnlijk omdat het om leerlingen met autisme gaat voor wie onderwijs en werk toch al veel complexer is dan voor anderen. Dit valt aan niemand meer uit te leggen.”

Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep blijven we hopen op een doorbraak die alsnog tot huisvesting in gebied De Geesten leidt. De enige andere oplossing die nog in het verschiet ligt is nieuwbouw op de huidige locatie aan de Hazeboslaan. Maar uit rapporten van de gemeente zelf blijkt dat ook daar nadelen aan verbonden zijn die op weerstand in de politiek kunnen stuiten. “Misschien past het wel goed in deze tijd dat de hele gemeenteraad samen met B&W in langdurige quarantaine gaat en niet naar buiten komt voor er een definitieve oplossing is”, verzucht Timmer. “En anders zit er niets anders op dan dat we ons onderwijs in het gemeentehuis gaan geven."