25 - 01 - 2022

Save the date, Autismecafé 2 februari: Comorbiditeit | Autisme komt zelden alleen

Een stoornis uit het autistisch spectrum (ASS) komt zelden alleen. Er spelen vaak meerdere problemen (comorbiditeit) die een grote wissel kunnen trekken op het hele gezin. Op woensdag 2 februari 2022 gaan we in het Autismecafé in gesprek met een deskundige en ervaringsdeskundige over comorbiditeit.

Of het Autismecafé digitaal (via Zoom) of fysiek (in Het Gebouw) plaatsvindt, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. Daarover volgt in januari meer informatie met daarbij ook de mogelijkheid voor aanmelding. Maar reserveer de datum vast in uw agenda!