20 - 03 - 2020

Scholen Leo Kanner Onderwijsgroep voorlopig gesloten i.v.m. Coronavirus

De Leo Kanner Onderwijsgroep volgt het beleid en de adviezen van de rijksoverheid. Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet in overleg met het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Voor de Leo Kanner Onderwijsgroep betekenen deze aangescherpte maatregelen het volgende:

  • Onze locaties zijn met ingang van maandag 16 maart gesloten. Dat betekent dat alle gebruikelijke lessen en activiteiten met leerlingen niet doorgaan. De leerlingen kunnen niet naar school komen. Deze maatregel zal minimaal tot en met 6 april 2020 duren. Dit geldt ook voor die leerlingen die via onze afdeling ‘School zonder Muren’ op andere dan onze schoollocaties onderwijs bij ons volgen.
  • Onze medewerkers zullen, voor zover hun gezondheid dat toelaat, wel aan het werk blijven. We werken samen aan een (beperkt) alternatief onderwijsaanbod voor de komende weken. Denk daarbij aan contact via digitale wegen en thuis uit te voeren schoolwerk en opdrachten.
  • Het kabinet verwacht van het onderwijs dat vormen van opvang worden gerealiseerd voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in zogenaamde ‘vitale beroepen’. Bij onze leerlingen is dergelijke opvang op school vaak niet eenvoudig te realiseren. We gebruiken de komende twee dagen om te inventariseren bij welke ouders daadwerkelijk knelpunten spelen en om na te gaan of en in welke mate we een rol kunnen spelen om die knelpunten te verlichten.
  • Bij het organiseren van onderwijs via digitale wegen krijgen de leerlingen die binnenkort examen doen voorrang. Dat neemt niet weg dat we gaan proberen voor alle leerlingen een vorm van aanbod en contact te organiseren, zodat de band met school en onderwijs voor zover mogelijk enigszins in stand blijft.
  • De sluiting van onze scholen voor onderwijs kan gevolgen hebben voor de momenten waarop examens en toetsen gaan plaatsvinden.
  • Of de onderwijstijd die nu verloren gaat op een later tijdstip moet worden ingehaald, valt nu nog niet te zeggen, en zal mede afhangen van de duur van de nu ingezette maatregelen.
  • Mocht uw kind ziek worden gedurende de komende tijd, dan verzoeken wij u, ondanks dat het niet naar school gaat, wel bij ons ziek te melden volgens de gebruikelijke procedure. Dit om zicht te kunnen blijven houden op de gezondheidssituatie van onze leerlingen. Tevens kunnen we hier dan rekening mee houden bij het eventueel aanbieden van een alternatief onderwijsaanbod.

Alle actuele algemene informatie is telkens te vinden op de volgende websites:

Ouders worden geïnformeerd per e-mail. We raden aan regelmatig uw e-mail te lezen.

We hopen uiteraard allemaal dat deze uitzonderlijke situatie zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk gezondheidsproblemen met zich meebrengt. We realiseren ons dat de huidige uitzonderlijke situatie in veel gezinnen ingewikkeld is te hanteren. Juist voor veel van onze leerlingen is het omgaan met spanning en onzekerheid complex. Samen met u proberen we ook in deze spanningsvolle weken zo veel mogelijk continuïteit en duidelijkheid te creëren rond het onderwijs aan uw kinderen. We vragen u echter bij voorbaat ook om begrip dat er grenzen zijn aan onze mogelijkheden.