14 - 03 - 2022

Sterk onderwijs versterkt de stad - Pamflet schoolbesturen 2022

Het onderwijs in Leiden staat er goed voor. Er is een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Maar er is actie nodig om kinderen en jongeren hierin gelijke kansen te bieden. Daarom hebben wij als samenwerkende schoolbesturen een pamflet opgesteld, gericht aan de Leidse politiek.

In vijf punten geven we aan wat er nodig is om het onderwijs in Leiden te versterken. Ook bepleiten we een verdergaande samenwerking met partners in de stad.

De inhoud van dit pamflet geldt grotendeels ook voor andere gemeenten waar de Leo Kanner Onderwijsgroep actief is. We nodigen u uit om kennis te nemen van de vijf onderwerpen waarop actie van de politiek in samenwerking met onderwijsorganisaties nodig is. Helpt u ons om deze zaken onder de aandacht te brengen bij politici en stadsgenoten?

De vijf onderwerpen waarop actie nodig is.